Право на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів сортів рослин перехреснозапильних культур

07.02.2018

Для  отримання якісного насіннєвого матеріалу перехреснозапильних сільськогосподарських культур: жита, тритикале, гречки, кукурудзи, соняшнику, ріпаку, гірчиці, редьки олійної, суріпиці      необхідно насіннєві посіви захистити  від випадкового перехресного запилення , тобто дотримуватись норм граничної просторової  ізоляції від інших видів, сортів та гібридів вищезазначених сільськогосподарських культур.

Правове регулювання діяльності суб’єктів  насінництва та розсадництва щодо виробництва, зберігання, транспортування та використання насіння і садивного матеріалу здійснюється Законом  України «Про насіння і садивний матеріал» , а також    іншими підзаконними нормативно-правовими актами  .

В  статті 13 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» закріплені права суб’єктів насінництва та розсадництва, а саме:

– на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів сортів рослин (клонів, ліній, гібридів першого покоління) перехреснозапильних культур перед іншими товаровиробниками;

– вимагати відшкодування завданих збитків від перехресного запилення посівів перехреснозапильних культур іншим сортом внаслідок порушення їхнього права на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів;

– звертатися до відповідних органів виконавчої влади або до суду в разі порушення прав, наданих їм цим Законом;

Також  право на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів сортів рослин перехреснозапильних культур суб’єктами насінництва та розсадництва визначені у Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 7 жовтня 2016 р. № 365. Відповідно до Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів, суб’єкти насінництва та розсадництва мають право на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів перехреснозапильних культур перед іншими суб’єктами господарювання, якщо  не пізніше 1 березня року, в якому здійснюватиметься посів, суб’єкт насінництва та розсадництва подає до відповідного територіального органу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі — Держпродспоживслужба) план-схему розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних культур. Під правом на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів розуміють, що в разі подання суб’єктом насінництва та розсадництва плану-схеми розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин до відповідного територіального органу Держпродспоживслужби,  інші суб’єкти господарювання не мають права розміщувати посіви споріднених перехреснозапильних рослин на відстані в межах норм просторової ізоляції. Суб’єкт насінництва та розсадництва, від якого план-схема надійшла першою, має право на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів.

У разі надходження плану-схеми розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин, при розміщенні яких будуть порушені норми просторової ізоляції, територіальний орган Держпродспоживслужби протягом семи робочих днів з дати надходження відповідного плану-схеми повідомляє суб’єктів насінництва та розсадництва, що подали відповідні плани-схеми, який саме суб’єкт насінництва та розсадництва має право на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин.

Підставою для відмови в наданні переваги при розташуванні насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин є відсутність суб’єкта насінництва та розсадництва у Державному реєстрі суб’єктів насінництва та розсадництва.

Згідно статті 13 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» суб’єкти насінництва та розсадництва  мають право вимагати відшкодування завданих збитків від перехресного запилення посівів перехреснозапильних культур іншим сортом внаслідок порушення їхнього права на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів

У Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів зазначено, що відповідно до запланованого обсягу виробництва насіння та садивного матеріалу суб’єкт насінництва та розсадництва узгоджує питання невисівання споріднених перехреснозапильних рослин з іншими суб’єктами господарювання, які використовують земельні ділянки, розташовані від насіннєвого посіву на відстані в межах норм просторової ізоляції. За результатами узгодження  може  укладатися угода про невисівання споріднених перехреснозапильних рослин (тобто  укладення   угоди  не має обов’язкового характеру), а також про взаємні гарантії вчасного знищення падалиці культур, які є джерелом небажаного запилення на земельних ділянках в межах норм просторової ізоляції протягом вегетаційного періоду відповідного року

За договором про невисівання споріднених перехреснозапильних рослин суб’єкт аграрного господарювання зобов’язаний утриматися від розміщення у межах норм просторової ізоляції споріднених сільськогосподарських культур, які можуть завдати перехресного запилення протягом вегетаційного періоду відповідного року, а суб’єкт насінництва або розсадництва) зобов’язана компенсувати збитки (пряму дійсну шкоду та упущену вигоду) суб’єкту аграрного господарювання, який утримується від розміщення споріднених сільськогосподарських культур у межах норм просторової ізоляції.

При укладенні договору про невисівання споріднених перехреснозапильних рослин істотними умовами договору є:

– вид сільськогосподарських культур, на запобігання перехресному запиленню яких спрямований договір;

–  земельні ділянки , на яких розміщуються посіви таких сільськогосподарських культур;

– перелік споріднених сільськогосподарських культур, які можуть завдати перехресного запилення;

– норми просторової ізоляції при розташуванні насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин;

– строк дії договору;

– гарантії вчасного знищення падалиці культур, які є джерелом небажаного запилення на земельних ділянках в межах норм просторової ізоляції протягом вегетаційного періоду відповідного року;

– порядок та розмір компенсації збитків (прямої дійсної шкоди та упущеної вигоди) суб’єкту аграрного господарювання, який утримується від розміщення у межах норм просторової ізоляції споріднених сільськогосподарських культур.