ЗАТВЕРДЖЕНО КРИТЕРІЇ ЗА ЯКИМИ ОЦІНЮЄТЬСЯ СТУПІНЬ РИЗИКУ ВІД ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

27.06.2018

21 березня 2018 Постановою Кабінету Міністрів України № 200 затверджено Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Єдині критерії дають можливість чітко врегулювати кількість і частоту здійснення перевірок та коло юридичних та фізичних осіб, які належать до високого, середнього та незначного ступенів ризику у відповідній сфері.

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин, віднесено:

1) набуття та використання юридичними та фізичними особами прав інтелектуальної власності на сорти рослин згідно з вимогами законодавства з охорони прав на сорти рослин –щодо майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, засвідчених патентом на сорт рослин;

– майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, засвідченого свідоцтвом про державну реєстрацію сорту рослин;

– особистого немайнового права інтелектуальної власності, засвідченого свідоцтвом про авторство на сорт рослин;

– яких здійснюється виробництво, використання, зберігання, реалізація та розмноження у господарській діяльності;

2) проведення експертизи заявки на сорт рослин;

3) ввезення в Україну садивного матеріалу (насіння) незареєстрованих в Україні сортів рослин.

Так, відповідно до критеріїв, планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:

-з високим ступенем ризику — не частіше одного разу на два роки;

– із середнім ступенем ризику — не частіше одного разу на три роки;

-з незначним ступенем ризику — не частіше одного разу на п’ять років.

Якщо ж за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено порушень вимог законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

Якщо з дня прийняття такого рішення за результатами позапланових перевірок виявлено порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у відповідній сфері, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється у наступному плановому періоді.

Прийняття Постанови дозволить виконати вимоги Закону України «Про насіння і садивний матеріал», сприятиме удосконаленню системи державного нагляду (контролю) в сфері насінництва та розсадництва, а також дасть змогу об’єктивно, прозоро та неупереджено здійснювати заходи державного нагляду (контролю).