gov-ua
Головне управління
Держпродспоживслужби у Львівській області

правила виписування та видачі рецептів на ветеринарні препарати


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
ветеринарної медицини
України
03.06.2008 N 97

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 червня 2008 р.
за N 544/15235

ПРАВИЛА
виписування та видачі рецептів
на ветеринарні препарати

1. Ці Правила розроблено відповідно до Закону України "Про
ветеринарну медицину" ( 2498-12 ), якими встановлюються вимоги до
форми та оформлення рецептів на ветеринарні препарати.

2. У Правилах терміни вживаються у тому значенні, що й у
Законі України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ).

3. Забороняється роздрібна торгівля без рецепта таких
ветеринарних препаратів:
1) ветеринарних лікарських засобів, використання та обіг яких
обмежуються відповідно до міжнародних договорів, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
2) ветеринарних лікарських засобів, застосування яких
потребує вжиття спеціальних застережних заходів або які мають
застосовуватися тільки під контролем державного або ліцензованого
лікаря ветеринарної медицини для уникнення небажаного ризику, що
може загрожувати тваринам, особам, які вводять препарат тварині,
споживачам продуктів тваринного походження, отриманих від тварин,
що лікувалися відповідним ветеринарним лікарським засобом, або
навколишньому середовищу;
3) ветеринарних лікарських засобів, призначених для
лікування, яке вимагає попереднього діагнозу, або застосування
яких може спричинити процеси, що перешкоджатимуть подальшим
діагностичним або терапевтичним заходам;
4) ветеринарних імунобіологічних засобів, призначених для
профілактики або лікування інфекційних хвороб, зазначених у
додатку 1 до цих Правил.

4. Рецепт - письмове звернення лікаря, фельдшера ветеринарної
медицини до фармацевта (ветеринарної аптеки) щодо виготовлення
та/або відпуску необхідного ветеринарного лікарського засобу в
зазначеній формі та кількості.

5. Забороняється виписувати рецепти на ветеринарні лікарські
засоби, що не дозволені до застосування у ветеринарній медицині
України.

6. Виписувати рецепти мають право лікарі та фельдшери
ветеринарної медицини лікувально-профілактичних закладів
ветеринарної медицини різної форми власності, у т.ч. державних
установ ветеринарної медицини, науково-дослідних інститутів,
навчальних закладів ветеринарної медицини, які здійснюють
діяльність з ветеринарної практики на підставі ліцензії, виданої в
установленому порядку.

7. Державні установи ветеринарної медицини, науково-дослідні
інститути та навчальні заклади ветеринарної медицини можуть
отримувати ветеринарні імунобіологічні засоби, реалізація та
використання яких потребують рецепта з ветеринарних аптек за
листком-замовленням (додаток 5).

8. Рецепт виписують після огляду хворої тварини та з
обов'язковим записом про призначення ветеринарних лікарських
засобів у відповідних документах (ветеринарна картка амбулаторного
чи стаціонарного хворого).
Рецепти на ветеринарні лікарські засоби (препарати) виписують
для тварини на курс її лікування або для профілактики хвороб.

9. Рецепти виписуються чітко і розбірливо чорнилом або
кульковою ручкою з обов'язковим заповненням належної інформації та
необхідних реквізитів у бланку. Виправлення в рецепті не
дозволяються.

10. Рецепт пишуть на бланку розміром 105х150 мм спеціальної
форми латинською мовою, крім заголовка, сигнатури і підпису
лікаря, фельдшера, що пишуться державною мовою або мовою
міжнародного спілкування відповідно до Закону Української РСР "Про
мови в Українській РСР" ( 8312-11 ) (далі - державною мовою або
мовою міжнародного спілкування).

11. На рецептурному бланку дозволяється виписувати тільки
одне найменування ветеринарного лікарського засобу, що належить до
списку отруйних, сильнодіючих, снодійних; в інших випадках - не
більше трьох найменувань. У такому разі їх відділяють один від
одного знаком # і кожний наступний рецепт починають словом Recipe
(Rp.:), а закінчують сигнатурою (S.:). Незалежно від кількості
рецептів на бланку рецепт має один заголовок і лікар підписує його
один раз.

12. Якщо припис другого рецепта не вміщується на одному боці
бланка, його продовжують на звороті, а внизу на лицьовому боці
пишуть: - Verte! (переверни).

13. Склад ветеринарного лікарського засобу, визначення
лікарської форми, звернення до фармацевтичного працівника про
виготовлення та видачу лікарських засобів пишуться латинською
мовою. Використання при цьому скорочень дозволяється лише
відповідно до прийнятих у фармацевтичній практиці (додаток 4).

14. Назви отруйних ветеринарних лікарських засобів пишуться
на початку рецепта, далі - усі інші ліки.

15. Спосіб застосування ліків пишеться державною мовою або
мовою міжнародного спілкування із зазначенням дози, частоти, часу
введення (до чи після годівлі) та їх тривалості. Забороняється
обмежуватись загальними вказівками типу "Зовнішнє", "Відомо" тощо.

16. При необхідності негайного відпуску ліків у верхній
частині рецепта проставляється позначка "Cito" (швидко), "Statim"
(негайно) або "Antidotum" (протиотрута).

17. При виписуванні рецепта кількість рідких лікарських
засобів указується в мілілітрах, краплях, усі інші - у грамах, а в
окремих випадках - в одиницях дії (ОД).

18. У разі потреби дозволяється виписувати в рецепті
ветеринарні лікарські засоби в кількостях, що необхідні для
продовження або повторення курсу лікування, за винятком
ветеринарних лікарських засобів, для яких установлені норми
відпуску. На рецепті при цьому робиться відповідний запис лікаря,
який додатково завіряється його підписом і особистою печаткою.

19. Рецепти на ветеринарні препарати з групи антидепресантів,
нейролептиків, анаболічних стероїдів та транквілізаторів у чистому
вигляді або в суміші з іншими ветеринарними лікарськими речовинами
виписуються на рецептурних бланках (додаток 2), підписуються
особою, яка виписала рецепт, та завіряються печаткою закладу
ветеринарної медицини "Для рецептів".

20. Отруйні, сильнодіючі та снодійні ветеринарні лікарські
засоби в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами
виписуються на спеціальних рецептурних бланках розміром 75х120 мм
(додаток 3); рецепт додатково підписується керівником закладу
ветеринарної медицини або його заступником і завіряється печаткою
цього закладу.

21. Фельдшери ветеринарної медицини, які за посадою є
завідувачі клінік і дільниць ветеринарної медицини, мають право
виписувати рецепти хворим тваринам, за винятком отруйних (крім
таких, що випускаються промисловістю в терапевтичних дозах),
зазначивши свою посаду і завіривши рецепт своїм підписом та
печаткою закладу ветеринарної медицини.

22. Рецепт, який виписано з порушенням вимог даних Правил або
містить несумісні лікарські засоби, вважається недійсним і ліки за
ним відпуску не підлягають. Такий рецепт погашається штампом
"Рецепт недійсний".

23. Забороняється завіряти печаткою закладу ветеринарної
медицини не заповнені та не підписані працівником ветеринарної
медицини рецептурні бланки.

24. Особи, які виписали рецепт, на вимогу власника або
утримувача тварини зобов'язані надати його копію.

25. Заклади ветеринарної медицини та ветеринарні аптеки
повинні зберігати копії рецептів протягом трьох років.

Начальник управління
організації ветеринарної
справи М.І.Маковський

Додаток 1
до Правил виписування
та видачі рецептів
на ветеринарні препарати

ПЕРЕЛІК
особливо небезпечних хвороб тварин,
для профілактики яких застосовують ветеринарні
імунобіологічні засоби за рецептами

Віспа птиці;
Вірусна діарея великої рогатої худоби;
Емфізематозний карбункул;
Інфекційна агалактія овець та кіз;
Епідидиміт овець;
Лептоспіроз;
Сальмонельоз;
Сибірка;
Сказ;
Класична чума свиней;
Чума (високопатогенний грип) птиці;
Інфекційний ларинготрахеїт птиці;
Хвороба Марека;
Хвороба Ньюкасла;
Хвороба Тешена;
Хвороба Ауєскі.

Додаток 2
до Правил виписування
та видачі рецептів
на ветеринарні препарати

Форма рецептурного бланка для виписування тваринам
ветеринарних лікарських засобів загального призначення

------------------------------------------------------------------
|Назва закладу ветеринарної |Код закладу за ЗКУД ______________ |
|медицини (штамп закладу) |__________________________________ |
| |Код закладу за ЗКПО ______________ |
| |__________________________________ |
| |Серія та номер ліцензії __________ |
| |__________________________________ |
------------------------------------------------------------------

РЕЦЕПТ

Дата: ___________________________________________________________
Вид, кличка, інв. N (за наявності): _____________________________
Власник тварини: ________________________________________________
_________________________________________________________________
Прізвище, ініціали лікаря (фельдшера): __________________________

Rp.:

Підпис і особиста печатка лікаря (розбірливо) ______________ М.П.
-----------------------------------------------------------------
Рецепт дійсний протягом 10 днів, двох місяців (непотрібне
закреслити)

ПАМ'ЯТКА ЛІКАРЮ
(друкується на зворотному боці рецептурного бланка)

Код лікувального закладу друкується або ставиться штамп.

Рецепт виписується латинською мовою, розбірливо, чітко,
чорнилом або кульковою ручкою, виправлення забороняються.

На одному рецептурному бланку виписується: один ветеринарний
препарат, що містить отруйні, снодійні або сильнодіючі речовини, в
інших випадках 1-3 ветеринарні препарати.

Дозволяються тільки прийняті правилами скорочення позначень.

Тверді і сипучі речовини виписуються в грамах (0,01; 0,1);
рідкі - у мілілітрах, грамах, краплях, в окремих випадках - в
одиницях дії (ОД).

Спосіб застосування пишеться державною мовою.

Забороняється обмежуватись загальними вказівками: "Зовнішнє",
"Внутрішнє", "Відомо" тощо.
------------------------------------------------------------------
Штамп аптеки

N лікарської форми
індивідуального виготовлення
------------------------------------------------------------------
Прийняв ____________________ Виготовив _________________
Перевірив __________________ Відпустив _________________

Додаток 3
до Правил виписування
та видачі рецептів
на ветеринарні препарати

Форма спеціального рецептурного бланка
для виписування тваринам отруйних, сильнодіючих
та снодійних ветеринарних лікарських засобів

------------------------------------------------------------------
|Назва закладу ветеринарної |Код закладу за ЗКУД ______________ |
|медицини (штамп закладу) |__________________________________ |
| |Код закладу за ЗКПО ______________ |
| |__________________________________ |
| |Серія та номер ліцензії __________ |
| |__________________________________ |
------------------------------------------------------------------

РЕЦЕПТ
на право одержання отруйних, сильнодіючих
та снодійних лікарських засобів для тварин

____ ______________ 20__ р.

Вид, кличка, інв. N (за наявності), вік тварини: ________________
Власник тварини та його адреса: _________________________________
_________________________________________________________________
Номер ветеринарної картки тварини: ______________________________

Прізвище, ініціали лікаря: ______________________________________

Rp.:

------------------------------------------------------------------
Підпис і особиста печатка _________ Печатка лікувального закладу
лікаря (розбірливо)

Рецепт залишається в аптеці

Додаток 4
до Правил виписування
та видачі рецептів
на ветеринарні препарати

РЕЦЕПТУРНІ СКОРОЧЕННЯ

------------------------------------------------------------------
| Скорочення | Повне написання | Переклад |
| латинською мовою | | |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|aa |ana |по, порівну |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|ac., acid. |acidum |кислота |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|amp. |ampulla |ампула |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|aq |aqua |вода |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|aq. destill. |aqua destillata |дистильована вода |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|aq. pur. |aqua purificata |очищена вода |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|but |butyrum |масло (тверде) |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|comp., cps., cp. |compositus (a, um) |складний |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|D. |Da; Detur; Dentur |Видай. Нехай буде |
| | |видано. Нехай будуть |
| | |видані |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|dec. |decoctum |вивар |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|D.S. |Da Signa; Detur |Видай. Познач. Нехай |
| |Signetur |буде видано, |
| | |позначено. Видати, |
| | |позначити |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|D.t.d. |Da (Dentur) tales |Видай (Видати) в |
| |doses |таких дозах |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|dil. |dilutus |розведений |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|div. in.p. aeq. |divide in partes |розділити на рівні |
| |aequales |частини |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|emuls. |emulsum |емульсія |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|extr. |extractum |екстракт, витяжка |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|f. |fiat (fiant) |нехай утвориться |
| | |(утворяться) |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|fol. |folium |лист |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|gut., gtts. |gutta, guttae |крапля, краплі |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|inf. |infusum |настій |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|in amp. |in ampullis |в ампулах |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|in caps. |in capsulis |в капсулах |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|in tab. |in tabulettis |в таблетках |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|lin., linim. |linimentum |рідка мазь (лінімент)|
|--------------------+---------------------+---------------------|
|liq. |liquor |рідина |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|M. pil. |massa pilularum |пілюльна маса |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|M. |Misce; Misceatur |Змішай. Нехай буде |
| | |змішано. Змішати |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|muc. |mucilago |слиз |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|N. |numero |числом |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|ol. |oleum |олія |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|pil. |pilula |пілюля |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|P. aeq. |partes aequales |рівні частини |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|past. |pasta |паста |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|ppt., praec |praecipitatus |осаджений |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|pulv. |pulvis |порошок |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|q.s. |quantum satis |скільки буде |
| | |потрібно, |
| | |скільки необхідно |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|r., rad. |radix |Корінь |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|Rp. |Recipe |Візьми |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|Rep. |Repete; Repetatur |Повтори. Нехай буде |
| | |повторено |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|rhiz. |rhizoma |кореневище |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|S. |Signa; Signetur |Познач. Нехай буде |
| | |позначено |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|sem. |semen |насіння |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|simpl. |simplex |простий |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|sir. |sirupus |сироп |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|sol. |solutio |розчин |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|supp. |suppositorium |свічка, супозиторія |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|tab. |tabuletta |таблетка |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|t-ra., tinct., tct. |tinctura |настойка |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|ung. |unguentum |мазь |
|--------------------+---------------------+---------------------|
|vitr. |vitrum |склянка |
------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до Правил виписування
та видачі рецептів
на ветеринарні препарати

Форма листа-замовлення для отримання
ветеринарних імунобіологічних засобів,
реалізація та використання яких потребує рецепта

------------------------------------------------------------------
|Назва закладу ветеринарної |Код закладу за ЗКУД ______________ |
|медицини (штамп закладу) |__________________________________ |
| |Код закладу за ЗКПО ______________ |
| |__________________________________ |
| |Серія та номер ліцензії __________ |
| |__________________________________ |
------------------------------------------------------------------

ЛИСТ-ЗАМОВЛЕННЯ
на право одержання ветеринарних
імунобіологічних засобів

------------------------------------------------------------------
| Назва вакцини | Кількість доз |
|--------------------------------+-------------------------------|
| | |
|--------------------------------+-------------------------------|
| | |
|--------------------------------+-------------------------------|
| | |
|--------------------------------+-------------------------------|
| | |
------------------------------------------------------------------

Підпис і особиста печатка _________ Печатка лікувального закладу
лікаря (розбірливо)

Державні сайти України