gov-ua
Головне управління
Держпродспоживслужби у Львівській області

Законодавча база

Закон України “Про державну службу”

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

Закон України “Про молоко та молочні продукти”

Закон України “Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них”

Закон України “Про Загальнодержавну цільову економічну програму проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, на 2010 – 2015 роки”

Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про ветеринарну медицину»

Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною»

Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин»

Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»

Закон України «Про бджільництво»

Закон України «Про тваринний світ»

Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження»

Указ Президента України від 22.03.2001 № 192/2001 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в Україні»

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Постанова КМУ  від 11 листопада 2015 р. N 930 “Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного дозволу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України“

Постанова КМУ від 5 листопада 2008 р. N 978 “Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу”

Постанова КМУ  від 31 жовтня 2007 р. N 1280 “Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції”

Постанова КМУ від 17 червня 2015 р. № 402 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою“

Постанова КМУ від 15.08.1992 р. № 478 «Про перелік протиепізоотичних, лікувальних, лабораторно-діагностичних, радіологічних та інших ветеринарно-санітарних заходів, що проводяться органами державної ветеринарної медицини за рахунок відповідних бюджетних та інших коштів»

Постанова КМУ від 23.04.2008 р. № 413 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення протиепізоотичних заходів, та переліку послуг спеціалістів ветеринарної медицини, які провадять ветеринарну практику, за здійснення обов’язкових або необхідних протиепізоотичних заходів та розмірів їх оплати”

Постанова КМУ від 28 грудня 2011 р. № 1348 «Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління»

Постанова КМУ від 9 червня 2011 р. № 641 ” Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання”

Постанова КМУ від 14 червня 2002 року N 833 “Про затвердження Порядку відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень”

Наказ Державного комітету ветеринарної медицини від 27.10.2008 № 232 Про затвердження Правил облаштування і утримання діючих (існуючих) худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин у населених пунктах України зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 січня 2009 року за № 85/16101

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.02.2013 р. № 96 «Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, які надаються органами та установами, що входять до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 березня 2013 року за № 380/22912

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06.02.2017 № 41 «Про затвердження форми акта, складеного за результатами державного аудиту щодо додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 березня 2017 року за № 357/30225

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06.02.2017 № 42 “Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 березня 2017 року за № 358/30226

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 № 38 Про затвердження Порядку затвердження експортних потужностей, внесення та виключення їх з реєстру затверджених експортних потужностей, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 березня 2016 року за № 381/28511

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 № 39 Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 березня 2016 року за № 382/28512

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 № 40 Про затвердження Порядку ведення реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 березня 2016 року за № 383/28513

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12.10.2011 № 538 «Про затвердження переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання законодавства у галузі ветеринарної медицини та уніфікованої форми акта перевірки» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2011 року за № 1256/19994

Наказ Державного Департаменту ветеринарної медицини Про затвердження Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м’яса та м’ясних продуктів

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 8 липня 2012 р. № 491 “Про затвердження Ветеринарно-санітарних вимог для потужностей (об’єктів) з виробництва продуктів бджільництва”

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 288 від 01.08.2014 “Про затвердження Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку”

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20.08.2013 № 507 «Про затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами перевірок суб’єктів господарювання у частині дотримання ветеринарно-санітарних вимог для потужностей (об’єктів) з виробництва продуктів бджільництва»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 07.03.2018 № 130 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини»

Роз’яснення Держпродспоживслужби щодо набрання чинності Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»

Наказ 26 грудня 2018 р. за N 1464/32916 «Про затвердження Порядку відбору зразків та їх перевезення (пересилання) до уповноважених лабораторій для цілей державного контролю та Форми акта відбору зразків»

Наказ Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук N 184/82 від 20.09.2000 “Правила ввезення в Україну та вивезення за її межі бджіл і продуктів бджільництва”

Наказ Міністерство аграрної політики та продовольства України від 25.10.2012 № 625 від 09.11.2012 № 1898/22210 «Про затвердження Порядку використання тварин у сільському господарстві»

Наказ Міністерство аграрної політики України Державний департамент ветеринарної медицини від 14.06.2004 № 71 «Про затвердження Ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду»

Наказ Міністерство аграрної політики України Державний департамент ветеринарної медицини від 14.01.2004 № 4 «Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для боєнь, забійно-санітарних пунктів господарств та подвірного забою тварин»

Наказ Міністерство аграрної політики України Державного департаменту ветеринарної медицини від 23.07.2001 № 37 від 05.09.2001 № 786/5977 «Про затвердженні Правила реалізації ветеринарних медикаментів і препаратів»

Наказ Міністерство аграрної політики України Державного департаменту ветеринарної медицини від 13.08.2002 № 44 від 30.08. 2002 № 719/7007 «Про затвердженні Правила транспортування та зберігання ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини у ветеринарних аптеках, їх структурних підрозділах, на базах, складах тощо»

Наказ Міністерство аграрної політики України Державного департаменту ветеринарної медицини від 18 листопада 2003 року N 87 «Про внесення змін до Обов’язкового мінімального переліку досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається ветеринарне свідоцтво (ф-2)»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.02.2013 р. № 96 «Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, які надаються органами та установами, що входять до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 288 від 01.08.2014 “Про затвердження Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку”

Постанова КМУ від 16.11.2011 № 1402 «Про затвердження правил транспортування тварин»

Постанова КМУ від 14.06.2002 № 833 «Про затвердження порядку відбору зразків продукції  тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень»

Постанова КМУ від 15.08.1992 р. № 478 «Про перелік протиепізоотичних, лікувальних, лабораторно-діагностичних, радіологічних та інших ветеринарно-санітарних заходів, що проводяться органами державної ветеринарної медицини за рахунок відповідних бюджетних та інших коштів»

Постанова КМУ від 23.04.2008 р. № 413 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення протиепізоотичних заходів, та переліку послуг спеціалістів ветеринарної медицини, які провадять ветеринарну практику, за здійснення обов’язкових або необхідних протиепізоотичних заходів та розмірів їх оплати»

Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 03.07.2001 № 53 від 05.07.2001 № 565/5756 «Про затвердженні Ветеринарно-санітарні правила для птахівничих господарств і вимоги до їх проектування»

Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 30.01.2001 № 9 12.02.2001 № 131/5322 «Про затвердження Інструкцій щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл»

Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 10.10.2000 № 47 (z0741-00) «Про затвердження Інструкцій про заходи з профілактики та боротьби з інфекційним ринотрахеїтом – пустульозним вульвовагінітом (баланопоститом) великої рогатої худоби»

Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 10.10.2000 № 47 (z0741-00) «Про затвердження Інструкцій про заходи з профілактики та боротьби з емфізематозним карбункулом»

Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 03.09.2009 № 316 від 21.09.2009 № 883/16899 «Про затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з туберкульозом тварин»

Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 15.10.2010 № 438 від 01.11.2010 №1015/18310 «Про затвердження Ветеринарно-санітарних вимог до утримання тварин у притулках»

Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 15.10.2010 № 439 від 01.11.2010 № 1016/18311 «Про затвердження Положення про притулок для тварин»

Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 21.10.2010 № 449 від 15.11.2010 № 1105/18400 «Про затвердження Інструкцій щодо профілактики та боротьби з сапом тварин»

Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України 21.12.2007 № 21 «Про затвердження Інструкцій з профілактики та оздоровлення великої рогатої худоби від лейкозу»

Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України 04.09.2008 № 180 «Про затвердження Інструкцій щодо діагностики, профілактики та боротьби з губчастоподібною енцефалопатією великої рогатої худоби»

Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 26.05.2009 № 164 «Про затвердження Інструкцій щодо профілактики та боротьби з блутангом (Катаральна лихоманка овець»

Наказ Міністерство охорони навколишнього природного середовища України від 30.09.2010 №429 від 29.12.2010 № 1384/18679 «Про затвердження Порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах»

Європейська конвенція від 18.03.1986 року «Про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей»

Міністерство житлово-комунального господарства УРСР Міністерство сільського господарства УРСР Міністерство охорони здоров’я від 17.06.1980 «Правила тримання собак, котів і хижих тварин у населених пунктах Української РСР*»

Програма визначення статусу України, як країни з контрольованим ризиком щодо губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби

Наказ Міністерство сільського господарства та продовольства України Головного управління ветеринарної медицини з Державною ветеринарною інспекцією від 15.03.1994 № 5 від 31.03.1994 № 56/265 “Про затвердження Інструкції про заходи профілактики та ліквідації класичної чуми свиней”

Наказ Міністерство аграрної політики та продовольства України від 07.03.2017 № 111 від 29.03.2017 №432/30300 “Про затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней”

Наказ Міністерство аграрної політики та продовольства України від 01.08.2014 № 288 від 03.10.2014 №1202/25979 “Про затвердження Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обігу”

Наказ Міністерство сільського господарства та продовольства України Головного управління ветеринарної медицини з Державною ветеринарною інспекцією від 15.03.1994 №5 від 31.03.1994 №57/266 “Про затвердження Інструкції про заходи профілактики та боротьби з бешихою свиней”

Наказ Міністерство аграрної промисловості України Державного департаменту ветеринарної медицини від 25.01.2000 № 4 від 07.03.2000 № 138/4359 “Про затвердження Інструкції про заходи з профілактики та боротьби з інфекційною анемією коней”

Наказ Міністерство агропромислового комплексу Державного департаменту ветеринарної медицини від 25.01.2000 №4 від 07.03.2000 №135/4356 “Про затвердження Інструкції про заходи з профілактики та боротьби з бруцельозом тварин”

Наказ Міністерство агропромислового комплексу Державного департаменту ветеринарної медицини від 25.01.2000 № 4 від 07.03.2000 № 136/4357 “Про затвердження Інструкції про заходи з профілактики та боротьби з сибіркою тварин”

Наказ Міністерство аграрної політики України Державного департаменту ветеринарної медицини від 03.08.2007 № 79 від 17.08.2007 № 951/14218 “Про затвердження Інструкції діагностики, профілактики та ліквідації трихінельозу тварин”

Наказ Міністерство аграрної політики та продовольства України від 07.08.2017 № 431 “Про затвердження Інструкції щодо профілактики та ліквідації захворювання тварин на ящур”

Наказ Міністерство аграрної політики та продовольства України від 03.04.2017 № 171 “Про затвердження Інструкції щодо профілактики та боротьби із заразним вузликовим дерматитом великої рогатої худоби”

Наказ Міністерство аграрної політики та продовольства України Головним управлінням ветеринарної медицини з Держветінспекцією Мінсільгосппроду України від 15.03.1994 № 5 (z0053-94) “Про затвердження Інструкцій про заходи профілактики та оздоровлення тварин від лептоспірозу”

Наказ Міністерство сільського господарства і продовольства України Головного управління ветеринарної медицини з Державною ветеринарною інспекцією від 15.03.1994 № 5 “Про затвердження Про заходів щодо боротьби зі сказом тварин”

Наказ Міністерство аграрної політики та продовольства України Державного департаменту ветеринарної медицини від 21.12.2004 № 142 “Про затвердження Інструкції щодо заходів з профілактики та боротьби з хламідіозом сільськогосподарських тварин”

Наказ Міністерство аграрної політики та продовольства України Державного комітету ветеринарної медицини від 30.01.2008 № 4 “Про затвердження Інструкції щодо заходів з профілактики та ліквідації хвороби Ауєскі сільськогосподарських тварин і хутрових звірів”

Наказ Міністерство аграрної політики та продовольства України від 17.10.2011 № 547 “Про затвердження Інструкцій з профілактики та ліквідації грипу птиці”

Наказ Міністерство аграрної політики та продовольства України від 17.10.2011 № 548 “Про затвердження Інструкцій з профілактики та ліквідації захворювання птиці на хворобу Ньюкасла”

Наказ Міністерство аграрної політики та продовольства України від 19.09.2016 № 310 “Про затвердження Інструкцій з профілактики та ліквідації сальмонельозу птиці”

Наказ Міністерство аграрної політики та продовольства України від 23.10.2013 № 627 “Про затвердження Інструкцій з профілактики та ліквідації лістеріозу птиці”

Наказ Міністерство аграрної політики та продовольства України від 28.08.2006 № 64 “Про затвердження Інструкцій з профілактики та ліквідації туберкульозу птиці”

Наказ Міністерство аграрної політики і Української академії аграрних наук від 20.09.2000 № 184/82 від 23.10.2000 № 736/4957  «Про затвердження нормативно-правових актів з питань розвитку бджільництва»

План заходів при здійсненні карантинування тварин

Заходи по сприянню підвищення біобезпеки свиногосподарств

Методичні рекомендації щодо профілактичного карантинування тварин для подальшого переміщення

Державні сайти України