gov-ua
Головне управління
Держпродспоживслужби у Львівській області

Основні нормативно-правові аспекти зміни тарифів на комунальні послуги

В умовах зростання вартості енергоносіїв, на які припадає найбільша питома вага у собівартості комунальних послуг, для підприємств житлово-комунальної сфери актуальним постає питання перегляду тарифів на комунальні послуги.

Для забезпечення дотримання порядку формування та встановлення економічно обгрунтованих тарифів на комунальні послуги, Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області нагадує про нормативно – правові засади регулювання цього процесу.

Так, після прийняття виконавцем комунальних послуг рішення про необхідність зміни тарифу, законодавством передбачений певний порядок дій, які має здійснити підприємство, щоб процедура підвищення тарифів була законною та призвела до бажаних результатів.

Нагадуємо, що до комунальних послуг віднесено:

– постачання гарячої води;

– постачання теплової енергії;

– централізоване водопостачання та водовідведення;

– управління побутовими відходами.

Для встановлення тарифів виконавець послуг здійснює розрахунок економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) комунальних послуг, відповідно до:

Постанови КМУ від 26.09.2023 №1031 «Про затвердження Порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів»;

Постанови КМУ від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» (в частині послуг водопостачання, водовідведення, постачання гарячої води та теплової енергії).

На наступному етапі комунальне підприємство має подати до органу місцевого самоврядування (далі – ОМС) заяву про встановлення тарифів в порядку, передбаченому Наказом Мінрегіону від 12.09.2018 № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення».

Протягом 5 робочих днів з дня подання заяви до ОМС, уповноваженого встановлювати тарифи, виконавці комунальних послуг мають проінформувати споживачів про намір зміни цін/тарифів. Такий обов’язок передбачено п.11 ч. 2 ст.8 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Процедура інформування споживачів виконавцями комунальних послуг передбачена «Порядком інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги», затверджений Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 05.06.2018 №130 (надалі – Порядок).

Так, до відому споживачів доводиться наступна інформація:

щодо послуг з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення:

загальний розмір планованого тарифу та його структура;

обґрунтування необхідності встановлення або зміни тарифу;

інша додаткова інформація (за необхідності);

адреса, за якою приймаються зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань (місцезнаходження виконавця комунальної послуги та органу, уповноваженого встановлювати тарифи), а також строк приймання таких зауважень і пропозицій.

щодо послуг з поводження з побутовими відходами:

загальний розмір планованого тарифу та його структура;

розмір планованих тарифів окремо за кожною послугою з поводження з побутовими відходами (вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів) та видами побутових відходів (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі) та їх структура;

періодичність надання послуги, графік вивезення побутових відходів;

обґрунтування необхідності встановлення або зміни тарифу;

інша додаткова інформація (за необхідності);

адреса, за якою приймаються зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань (місцезнаходження виконавця комунальної послуги та органу, уповноваженого встановлювати тарифи), а також строк приймання таких зауважень і пропозицій.

Вищезазначена інформація доводиться до відома споживачів шляхом розміщення на одному із наступних способів доведення інформації:

– на офіційному веб-сайті ОМС в мережі Інтернет (за наявності);

– у друкованому засобі масової інформації місцевої сфери розповсюдження (перевага надається друкованим засобам масової інформації органу місцевого самоврядування); – на веб-сайті виконавця комунальних послуг (за наявності).

Також, виконавець в обов’язковому порядку здійснює розміщення:

– вищезазначеної інформації на інформаційних стендах в абонентських відділах та на інформаційних стендах біля адміністративних будинків ОМС в населених пунктах, де споживачі отримують відповідні послуги;

– інформаційного повідомлення про намір зміни тарифів (або встановлення нових тарифів) у платіжному документі, що застосовується для оплати спожитих послуг з зазначенням джерела розміщення всієї необхідної інформації, з якою без перешкод може ознайомитися споживач.

Звертаємо увагу, що зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, отримані виконавцями послуг та ОМС підлягають реєстрації та розгляду таким виконавцем.  Термін, протягом якого приймаються зауваження і пропозиції від споживачів, встановлюється виконавцем комунальних послуг, але він не може бути меншим за 7 календарних днів та більшим ніж 14 календарних днів з дня повідомлення споживачів.

За результатами такого розгляду виконавець комунальних послуг приймає рішення про їх урахування чи відхилення, про що письмово повідомляє споживача з наданням обґрунтованої відповіді. В разі, якщо зауваження враховані, виконавець здійснює перерахунок тарифу та передає його до ОМС.  Якщо тариф перераховано у сторону зменшення, процедура доведення до відома споживачів інформації повторно не здійснюється.

Після спливу строку на надання зауважень виконавець письмово сповіщає про це ОМС.

Слід зазначити, що процедура інформування споживачів відповідно до вимог Порядку проводиться, як при повному перегляді тарифів на комунальні послуги, так при їх коригуванні.

Разом з тим, інформуємо, що відповідно до ч. 10 ст. 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у період дії воєнного стану не потребують попереднього оприлюднення акти посадових осіб та органів місцевого самоврядування, як раніше того вимагала норма ч.4 ст.15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”

Рішення про встановлення тарифів оприлюднюється органом місцевого самоврядування у засобах масової інформації та/або на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування невідкладно, але не пізніше ніж п’ять робочих днів із дати його прийняття (п. 3 р. VI Порядку №239)

Крім того, про прийняття уповноваженим органом рішення про зміну цін/тарифів на комунальні послуги виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачам з посиланням на рішення відповідних органів (п.5 ст.10 Закону України «Про житлово комунальні послуги»).

Разом з тим, звертаємо увагу, що  Президентом України було підтримано рішення Верховної Ради щодо мораторію на підвищення тарифів на комунальні послуги і 18 серпня 2022 року підписано Закон №2479-IX «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», яким держава забороняє протягом воєнного стану та шести місяців після його завершення підвищувати комунальні тарифи на газ, теплопостачання та гарячу воду для населення. Різницю в тарифах виконавцям послуг з теплопостачання компенсуватиме держава.

Отже, враховуючи викладене, Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області акцентує увагу суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері комунальних послуг, на застосуванні економічно обґрунтованих тарифів, сформованих та встановлених відповідно до вимог законодавства та неприпустимості їх безпідставного підвищення.

 

Сектор контролю за регульованими цінами

Управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами

231-79-94

Державні сайти України