gov-ua
Головне управління
Держпродспоживслужби у Львівській області

Про проведення комісійних обстежень з питання організації харчування в закладах загальної середньої освіти

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.10.2023 року № 990-р схвалено Стратегію реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року та затверджено операційний план заходів з її реалізації у 2023-2024 роках.

На виконання операційного плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області в  березні-квітні 2024 були проведені комісійні обстеження стану організації харчування в закладах загальної середньої освіти.

Проведення комісійних обстежень передбачало концентрацію зусиль фахівців Держпродспоживслужби на чотирьох пріоритетах, які водночас є напрямами реалізації програми:

  • організація якісного та безпечного харчування, закупівлі харчових продуктів та фінансування;
  • комплексний підхід до відновлення та модернізація харчоблоків, дотримання вимог безпеки харчування НАССР;
  • впровадження нових норм харчування, меню, а також формування культури здорового харчування;
  • розвиток кадрового потенціалу системи шкільного харчування.

Основним завданням Держпродспоживслужби при проведенні комісійних обстежень був контроль за впровадженням сучасних стандартів з організації харчування та Стратегії реформування системи шкільного харчування, вжиття заходів щодо покращення матеріально-технічно бази харчоблоків закладів загальної середньої  освіти, стану організації харчування учнів.

Відповідно до поставлених пріоритетів, Управлінням державного нагляду за дотримання санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби були розроблені схеми-питальники з метою єдиного і цілеспрямованого підходу до комісійних обстежень та подальшого узагальнення результатів та визначений порядок проведення комісійних обстежень

В березні-квітні місяці 2024 року фахівцями Держпродспоживслужби спільно з представниками відділів освіти було обстежено комісійно 595 закладів загальної середньої освіти, де функціонують харчоблоки, з питання організації харчування школярів, в 151 (25,5%) випадках з яких виявлені порушення щодо дотримання гігієнічних вимог до приміщень та обладнання харчоблоків.

У всіх 370 постачальників харчових продуктів в їдальні закладів загальної середньої освіти наявні реєстраційно/експлуатаційні дозволи, в 473 (86,9,5%) їдальнях впроваджені процедури на принципах НАССР

По моделі організації харчування із загального числа обстежених в 436 (73,2%) закладах здійснюється аутсорсинг, що передбачає виготовлення та реалізацію готових страв оператором ринку харчових продуктів з використанням матеріально-технічної бази закладу освіти, в 108 (18,2%) закладах здійснюється кейтерінг, що передбачає доставку і реалізацію готових страв, виготовлених без використання матеріально-технічної бази закладу освіти  і в 51(8,6%) закладі лише буфетна продукція.

По способу харчування в 526 їдальнях використовується стандартне меню і  в 18 їдальнях 2-3 меню на вибір.

З  62727 учнів 1-4 класів із числа обстежених закладів гарячим харчуванням охоплено 44236 учнів, що становить 70,53 відсотки, з 14154 учнів, які відвідують групи продовженого дня, для 10919 організовано харчування, що становить  77,1 відсотки.

Протягом січня-квітня 2024 у Львівській області Держпродспоживслужбою було розглянуто по закладах загальної середньої освіти 141 примірне чотиритижневе сезонне меню, з яких погоджено 137 (97,2%), по закладах дошкільної освіти 112 примірних  чотиритижневих меню, з яких погоджено всі 112 (100 %).

В ході комісійних обстежень були встановлені такі проблемні питання в організації харчування учнів та матеріально-технічному оснащенні:

– потребують проведення реконструкцій та ремонтів ряд приміщень харчоблоків;

– необхідність забезпечення новітнім технологічним обладнанням для використання сучасних технологій приготування страв;

– потребує влаштування та чітка ідентифікація виробничих ділянок у виробничих приміщеннях у відповідності до «Гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів на потужностях, розташованих у закладах загальної середньої освіти»;

– впровадження у всіх їдальнях процедур за принципом системи НАССР;

– потреба у додатковому  навчанні працівників їдалень та медичних сестер з питань організації  харчування, виконання принципів НАССР,  ведення документації та аналізу виконання норм харчування на 1 дитину і енергоцінності.

Державні сайти України