Новини

Система НАССР в Україні: кому, навіщо, з якою метою?

18.07.2019

Наталія Курята, голова комітету безпечності харчових продуктів та ветеринарії Громадської ради при Держпродспоживслужби України, поділилася інформацією щодо даного нововведення, та пояснила навіщо впроваджувати систему в Україні, пише agri-gator.com.ua.

HACCP – (Hazard Analysis and Critical Control Points) – система, яка ідентифікує, оцінює і контролює небезпечні фактори, які є визначальними для безпеки харчових продуктів. Вона гарантує безпеку продукції на повному шляху харчового ланцюжка і дає можливість виявити всі критичні точки, які можуть вплинути на безпеку кінцевого продукту, усунути шкідливі фактори і контролювати повний процес виробництва. Подібна система є обов’язковою в рамках законодавства більшості цивілізованих країн: Євросоюзу, США, Канади, Японії, Нової Зеландії та іншіх.

На яких підприємствах потрібно впровадження системи?

Як зазначає Наталія Курята, мова йде про заклади громадського харчування, в тому числі це поширюється на всі освітні установи, які надають послуги з харчування. Також це все виробники харчової продукції та сільгоспвиробники сировини – від підприємств, які надають транспортні послуги для перевезення харчових продуктів, до агрохолдингів і торгових закладів. Це нововведення стосується і тих операторів, які займаються зберіганням, фасуванням і упаковкою вже готової харчової продукції.

За словами Куряти, найбільш важливим є той факт, щоб ця система дійсно працювала і була ефективною, а не виглядала добре тільки на папері. Тому кожному українському оператору необхідно зрозуміти, що наявність на підприємстві діючої системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР – це надійне підтвердження того, що виробник забезпечує всі умови, що гарантують стабільний випуск якісної і безпечної продукції.

Може виникнути логічне запитання: що варто очікувати тим підприємствам, які не встигнуть або не захочуть впровадити систему НАССР?

Для тих, хто не встигає впровадити систему до зазначеної дати – держпоживслужба відноситься цілком лояльно. Закон про основні принципи та вимоги до безпеки харчових продуктів і Наказ Міністерства аграрної політики №590 говорить про спрощений механізм впровадження, і допускає усунення помилок при першому аудиті у оператора ринку. Щодо тих, хто не бажає впровадження системи взагалі – будуть застосовані суворі заходи. Як показує практика, більшість подібних підприємств виявляються під загрозою закриття. Наприклад, в Польщі, за відмову впровадження системи НАССР були закриті близько 80% підприємств.

Найголовніше питання: які переваги від впровадження системи?

Ключова причина – це ефективне управління якістю та безпекою харчових продуктів, її можна назвати своєрідним інструментом захисту репутації виробника.

Джерело: https://agronews.ua/node/135323

НЕДОБРОСОВІСНА РЕКЛАМА – МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?

18.07.2019

Реклама, яка вводить або може ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і способу розповсюдження є недобросовісною.

Наведене Законом України «Про рекламу» визначення недобросовісної реклами є достатньо широким і містить у собі ознаки різного роду порушень законодавчих вимог до реклами. Таке визначення розкриває явище реклами, яка не відповідає закріпленим законодавством принципам реклами, а також основним вимогам до реклами, порушуючи встановлені обмеження.

 

Введення в оману споживачів реклами являє собою розповсюдження реклами, що за своїм змістом не відповідає дійсності, містить неправдиву інформацію про рекламований об’єкт чи іншу неправдиву інформацію. Законом не передбачено, що до недостовірної реклами слід відносити лише таку рекламу, яка навмисно вводить, чи спрямована на введення в оману споживачів реклами. Ця обставина накладає на рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами підвищену відповідальність і відповідно змушує таких учасників рекламних відносин здійснювати внутрішній контроль за достовірністю рекламної інформації, яку вони замовляють, виготовляють та розповсюджують.

Завдавання шкоди споживачам реклами, окремим особам, державі чи суспільству в цілому визначається другою обов’язковою ознакою недобросовісної реклами. При цьому для віднесення реклами до розряду недобросовісної, достатнім є факт завдавання шкоди хоча б одній категорії суб’єктів, зазначених у наведеному визначенні.

 

Шкода, що завдається окремим особам (фізичним, юридичним чи представництвам нерезидентів ) в наслідок її недобросовісності, може мати матеріальний чи моральний характер. Матеріальна шкода може полягати у завданні матеріальних збитків особам, нанесених шляхом поширення неправдивої інформації про таку особу, чи товар, який нею виробляється, або неправомірної порівняльної інформації, якщо внаслідок таких дій особа зазнає збитків, спричинених зниженням попиту на пропоновані такою особою товари.

 

Нанесена особі шкода може носити моральний характер, якщо внаслідок аналогічних неправомірних дій суб’єктів рекламного ринку, честі, гідності чи діловій репутації особи наноситься шкода.

Завдавання шкоди державі полягає у недотриманні і порушенні інтересів держави, в тому числі, шляхом розповсюдження державної таємниці, вміщення закликів до повалення існуючого суспільного ладу неконституційним шляхом, війни, розпалення соціальної, расової, національної, релігійної ворожнечі тощо.

Нанесення шкоди суспільству полягає у порушенні прийнятих у суспільстві моральних, етичних чи естетичних норм.

 

Введення в оману та завдавання шкоди може відбуватися внаслідок неточності, недостовірності змісту реклами, двозначності висловлювань і тверджень, що подаються у ній, перебільшення переваг рекламованого об’єкта, а також замовчування його недоліків. Всі перераховані критерії недобросовісності реклами полягають у прямому чи прихованому обмані, що однозначно є порушенням загальнолюдських моральних норм, так само як і норм права. Проте слід мати на увазі, що визнання реклами, що містить неточність, недостовірність, двозначність, перебільшення чи замовчування недобросовісною може мати місце лише у випадку, коли наявність таких факторів спричиняє нанесення шкоди.

 

Порушення вимог щодо часу, місця і способу розповсюдження реклами є підставою для віднесення її до розряду недобросовісної виключно у разі нормативного закріплення відповідних вимог щодо часу, місця і способу розповсюдження реклами. Наявність прямої шкоди від порушення зазначених вимог не є обов’язковою вимогою для визнання реклами недобросовісною, оскільки недотримання визначених вимог спричиняє порушення принципів чесної економічної конкуренції. Тому законом передбачена безпосередня відповідальність винних у порушенні вимог щодо часу, місця та способу розповсюдження реклами, поза залежністю з нанесення шкоди.

 

Всі перераховані підстави для віднесення тієї чи іншої реклами до розряду недобросовісної не є абстрактними, а натомість закріплені чинним законодавством України, зокрема Конституцією України, чинними законодавчими актами та міжнародними договорами України. Значна частина вимог до реклами, порушення яких є підставою для віднесення її до недобросовісної, вміщена у Цивільному кодексі України, Законах України “Про захист від недобросовісної конкуренції”, “Про інформацію” тощо. Основним же законодавчим актом, що визначає підстави для віднесення реклами до розряду недобросовісної є Закон України “Про рекламу”.

Щодо профілактики залежності населення від нікотину, алкоголю та наркотиків!

18.07.2019

Проблема «шкідливих звичок» є найбільш поширеною в наш час, а боротьба з ними це завдання не тільки державного рівня, а й кожної окремої людини.

Паління – це розповсюджена звичка, яка призводить до небезпечних порушень здоровя, особливо у дітей.

Найбільшу небезпеку тютюн становить для підлітків. Особи, які почали палити до 25 років, помирають від раку легень у 5 разів частіше ніж ті хто запалив після 25 років.

Смертельною є доза від 50 до 100 мг. нікотину, що є еквівалентною 20 випаленим сигаретам!

      Причини паління.

Ключовим, через що молодь починає палити, дослідники вважають паління в родині й найближчому оточенні, коли паління сприймається як нормальне явище.

Біля 90 % курців вважають паління шкідливим для себе, і лише дві третини роблять спроби полишити звичку.

Наслідки паління можуть проявлятися від першіння в горлі та подразнення очей до хронічного бронхіту, ішемічної хвороби серця, раку.

Курці завдають шкоди не лише собі, а й оточуючим, які дихають повітрям забрудненим тютюновим димом. Концентрація окису вуглецю в приміщеннях через паління значно підвищується. Особливо це шкідливо для дітей. Вагітні жінки які палять наражають на небезпеку плід, збільшуючи ризик смерті дитини у перинатальному періоді (внутрішньоутробний період та 7 діб після народження). Діти від матерів, які палять, частіше народжуються з дефектами та більш сприйнятливі до хвороб.

Профілактика тютюнопаління:                                                                 

 1. Проаналізувати, коли і чому виникає бажання палити.
 2. Під час паління – задатися питанням: чи приносить ця звичка мені задоволення зараз?
 3. Призначити день відмови від паління.
 4. Переконати себе, що паління шкідливе для здоров’я.
 5. Щодня зменшувати кількість випалених цигарок.
 6. Почати займатися фізичними вправами.
 7. У разі виникнення бажання запалити – випити склянку води, зайнятися цікавою справою тощо.
 8. За день до призначеного дня відмови від паління – випалити вдвічі більше цигарок ніж звичайно (відбудеться перенасичення організму

нікотином з відповідними неприємними відчуттями), кинути палити буде простіше.

      Памятайте!

      Якщо людина випалює в день лише 1 – 2 цигарки то скорочує тривалість життя на 4 – 6 років.

                                                    Алкоголізм та наркоманія – біда цілого суспільства

      Алкоголь негативно впливає не тільки на того хто зловживає ним, але й на майбутнє покоління.  

      Дослідження вчених доводять, що у підлітків алкоголізм як захворювання  виникає і розвивається у 4 рази швидше, ніж у дорослих. Деградація особистості також відбувається набагато швидше.

Ті хто зловживають алкоголем живуть приблизно на 15 років менше, ніж люди з помірним та несистематичним вживанням спиртних напоїв!

      Науково доведено, що наслідки одноразового вживання алкоголю здоровою людиною зберігаються в організмі протягом 2-х тижнів.

Концентрація алкоголю у крові більше 5 % є смертельною для дорослої людини!

Якщо людина знаходиться під впливом алкоголю протягом значного часу, біохімічні процеси головного мозку змінюються. Організм прагне підтримати процеси функціонування нервової системи і як наслідок – формується звичка (стан), яка веде до щоразу більшої дози вжитого алкоголю, у людини формується алкогольна залежність.

Алкоголь впливає на ЦНС: гальмує роботу мозкових центрів, що відповідають за вищу діяльність людини (інтелект, совість, критичну оцінку ситуації, рівень культури).

На тлі хронічного захворювання на алкоголізм також виникають алкогольні кардіоміопатія, гастрит, панкреатит, гепатит, нефропатія, енцефалопатія, анемії, порушення імунної системи, ризик інсульту.        

Профілактика алкоголізму:

 1. Не долучатися до вживання алкоголю.
 2. З юних років привчатися до спорту.
 3. Тренувати силу волі, відмовлятися від пропозицій щодо вживання спиртних напоїв.
 4. Знайти собі корисні та цікаві заняття.
 5. Навчитись отримувати задоволення від тверезого спілкування.
 6. Відпочивати під час вихідних та свят, не вживаючи алкоголю.
 7. Загартовуватись і піклуватися про стан свого здоров’я, ставити собі мету в житті.

      Памятайте!

         Ви несете відповідальність за своє здоровя та здоровя нащадків.

         Наркоманія – хвороба, що позбавляє життя

Наркоманія це хвороба, що виникає внаслідок вживання наркотичних речовин та призводить до глибокого руйнування організму і навіть смерті.

Причинами виникнення і розвитку наркоманії найчастіше являються: особливості характеру, психічні та фізичні розлади, вплив різних негативних соціальних чинників, виникнення наркоманії серед хворих, змушених тривалий час приймати наркотичні речовини в медичних цілях.

Однією з умов розвитку наркоманії є відсутність необхідних знань у людини та неусвідомлення небезпеки вживання наркотичних речовин. Біля 50-80% всіх наркозалежних вперше спробували наркотики виключно задля цікавості.

         Розвивається три основні клінічні феномена вживання наркотиків:

 1. психічна залежність; 2. фізична залежність з можливим абстинентним синдромом (синдромом відміни). Щоб позбутися проявів абстиненції (фізичних страждань), наркозалежний починає приймати  щоразу більші дози наркотику; 3. зростання витривалості (толерантності) – наркозалежні зі стажем також збільшують дози наркотику, у порівнянні з початковим етапом.    

      За даними досліджень, підлітки вживають наркотики у шість разів частіше, ніж люди інших вікових груп.

      Середня тривалість життя наркоманів 4 – 4,5 роки після першого прийому наркотичних речовин!

Наркоманія є джерелом поширення ВІЛ – інфекції. 70% ін’єкційних наркоманів є носіями вірусів СНІДу. Крім цього, при постійному вживанні наркотичних речовин виникає хронічне наркотичне отруєння,  яке є причиною розладу функцій багатьох органів та систем організму, особливо центральної нервової системи.

      Профілактика наркоманії:

1.При будь-яких обставинах – відмовлятися від спроби «скуштувати»

наркотичні засоби. Навіть перша спроба може призвести до звикання. Треба чітко усвідомити: наркоман це смертник, який обов’язково помре, якщо вчасно не припинить вживати наркотики.

2.Не треба приховувати свою залежність. Навколо є багато людей (особливо для молоді), які готові допомогти: батьки, лікарі, вчителі, старші товариші.

      Живіть повноцінним, здоровим життям без шкідливих звичок!

Небезпека вживання неякісної води

12.07.2019

Господарську діяльність у сфері централізованого водопостачання в смт. Рудно здійснює КП «Теребля». Відповідно до дозволу на спеціальне водокористування КП «Теребля», виданого Департаментом екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації визначено вид водопостачання –для  господарсько-побутових потреб населення та вторинних водокористувачів, що свідчить про відсутність забезпечення селища міського типу Рудно питною водою. Застосування води для питних потреб можливе при відповідності якості до вимог ДСанНПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” (далі – ДСанНПіН 2.2.4-171-10.) Під час проведення Львівським міським управлінням Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області (далі-Львівське міське управління) позапланового заходу державного нагляду (контролю) КП «Теребля», встановлено, що вода, що подається споживачам смт. Рудно із локального підземного водозабору смт. Рудно є не придатною для питних  потреб, оскільки при проведенні досліджень стану води з розвідної мережі та локального водозабору КП «Теребля» встановлена не відповідність води за вмістом нітратів та бактеріологічних забруднень із свердловин вимогам ДСанНПіН 2.2.4-171-10, що підтверджено протоколами дослідження питної води, виданих ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Нітрати — це солі азотної кислоти. Нітрати потрапляють у воду з атмосферними опадами, що поглинають оксиди азоту, який утворюється при атмосферних електричних розрядах, з промисловими та господарсько-побутовими стічними водами, стоками з сільськогосподарських угідь і зі стоками води зі зрошуваних полів, на яких застосовують азотні добрива. Нітрати характеризуються досить широким спектром токсичної дії. Дана ситуація може стати причиною виникнення водно – нітратної метгемоглобінемії серед населення.

Враховуючи значимість даної ситуації та те, що згідно ст. 18 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», орган місцевого самоврядування зобов’язаний забезпечити жителів населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати вимогам санітарних норм і державного стандарту, а згідно п. 5 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень (відання) виконавчих органів селищних рад належить забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, а також населення водопостачанням, відведенням та очищенням стічних вод; здійснення контролю за якістю питної води Львівським міським управлінням скеровано припис директору  КП «Теребля» про усунення виявлених при перевірці порушень.

Крім цього, незадовільна якість води виявлена і в процесі досліджень води  в індивідуальних криницях мешканців селища. Так, за результатами лабораторних досліджень води індивідуальних криниць встановлено, що досліджений вміст нітратів у 40% криниць перевищує допустиму норму. Дослідженнями також визначено, що криничні води індивідуальних криниць мають і  бактеріальне забруднення: виявлено загальні колі форми, ентерококи, E.coli.

Відповідно до проведеного моніторингу води із джерела, що розташовано за адресою: смт.Рудно, вул.Мазепи встановлено факт невідповідності вимогам санітарних норм води з природних джерел, що свідчить про відсутність належного їх утримання, очищення та дезінфекції

Таким чином, на сьогоднішній день в смт. Рудно практично відсутня доброякісна вода згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

Використання води, яка згідно лабораторних досліджень не відповідає вимогам санітарних норм і правил може спричинити виникнення інфекційної захворюваності та харчових отруєнь серед населення та гостей міста.

У червні 2019 року Львівським міським управлінням ініційовано розгляд даного проблемного питання на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. На комісії винесено рішення Рудненському селищному голові щодо вжиття термінових заходів із забезпечення подачі мешканцям селища води гарантованої якості згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10, встановленим порядком вирішити питання щодо завершення робіт з підключення селища до міських мереж водопостачання Львівського МКП “Львівводоканал” та підвозу води гарантованої якості мешканцям селища, забезпечити проведення постійного лабораторного контролю за якістю питної води, що подається з джерел централізованого водопостачання відповідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10, встановити біля джерел-каптажів води щити “Про непридатність води” та організувати постійний контроль за їх наявністю.

Для попередження негативного впливу нітратів на здоров’я населення необхідно:

–       не вживати питну воду із колодязів, каптажів і свердловин, в яких вміст нітратів перевищує нормативні показники;

–       дотримуватися гігієнічних вимог при облаштуванні та експлуатації колодязів. Відповідно до санітарних вимог, колодязі не менше 1 разу на рік необхідно чистити, а саме: відкачувати воду, чистити стінки металевими щітками від нальоту та дно від осаду, з подальшою дезінфекцією. Після чого воду необхідно знову відкачати і користуватися колодязем уже після наступного заповнення;

–       територію поблизу колодязя, каптажа або свердловини утримувати в чистоті та організовувати відведення поверхневого стоку;

–       з обережністю застосовувати у сільському господарстві та приватному секторі мінеральні добрива чи органічні сполуки.

Оздоровча кампанія 2019 року

10.07.2019

З початку оздоровчої кампаніі 2019 року з погодженням Держпродспоживслужби Львівської області відкрито 78 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, в тому числі: 65 з денним перебуванням дітей; 9 позаміських; 3 санаторного типу; 2 наметові табори.

Станом на 08.07.19р. 65 таборів з денним перебуванням дітей на базі загальноосвітніх навчальних закладів та 1 наметовий табір припинили функціонування.

З 78 відкритих дитячих закладів оздоровлення та відпочинку продовжують функціонувати 12 стаціонарних позаміських і санаторного типу та 1 наметовий табір «Вітрила Надії» в Турківському районі, роботу якого організувала Церква Христова Євангельської Віри.

Протягом червня місяця 2019 року  в ході функціонування стаціонарних позаміських та санаторного типу оздоровчих закладів проведено 6 позапланових перевірок. Перевірками охоплено наступні заклади:  ДПЗВ “Сокіл” Золочівського району , ДПЗОВ “Ватра” та навчально-оздоровчий табір “Політех-2” Сколівського  району, дитячий оздоровчий заклад “Ровесник” Сокальського району, дитячий оздоровчі заклади  санаторного типу “Нафтуся Прикарпаття” та “Світанок” Дрогобицького району.  В 4-х перевірених позаміських оздоровчих закладах та 2-х дитячих закладах  оздоровчого типу  виявлено незначні порушення вимог санітарного законодавства; за результатами перевірок керівникам закладів  скеровано приписи для термінового усунення виявлених недоліків.

12345...8910...61