Новини

Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад державної служби

22.03.2018

Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області оголосило конкурс на заміщення вакантних посад державної служби категорії “Б” та “В”.

Вакантні посади:

 • заступник начальника управління-начальник відділу безпечності харчових продуктів  та ветеринарної медицини Кам’янка-Бузького районного управління;
 • заступник начальника управління-начальник відділу безпечності харчових продуктів  та ветеринарної медицини Миколаївського районного управління;
 • начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Стрийського районного управління;
 • головний спеціаліст відділу організації розслідування спалахів Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства;
 • головний спеціаліст відділу санітарно-епідеміологічного нагляду Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства;
 • головний спеціаліст відділу правового забезпечення;
 • головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів  та ветеринарної медицини Жовківського районного управління;
 • головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Кам’янка-Бузького районного управління.

Детальніше в розділі Кадрова політика та на офіційному сайті Національного агенства України з питань державної служби

Зони, місця виробництва або виробничі ділянки вільні від регульованих шкідливих організмів – вимога зовнішнього ринку

22.03.2018

З метою  виконання фітосанітарних заходів країн-партнерів України у міжнародній торгівлі, у тому числі й міжнародних договорів України у сфері карантину та захисту рослин (зокрема,  країн  ЄАЕС,  ЄС, КНР, Республіки Туреччина), зменшення кількості надходження нотифікаційних повідомлень про невідповідність фітосанітарним заходам українських об’єктів регулювання, уникнення ризиків запровадження іноземними країнами тимчасових заборон щодо імпорту вітчизняної продукції, а також покращення фітосанітарного стану місць вирощування сільськогосподарської продукції  Головне Управління Держпродспоживслужби у Львівській області повідомляє наступне:

З 01.07.2017 року  набрали чинності Рішення Ради Євразійської економічної  комісії від 30.11.2016 року №157 “Про затвердження Єдиних карантинних фітосанітарних вимог, які пред’являються до підкарантинної продукції та підкарантинним об’єктам  на митному кордоні та на митній території Євразійського економічного союзу”,   № 158 “Про затвердження єдиного переліку карантинних об’єктів Євразійського економічного союзу”,  № 159 “Про затвердження Єдиних правил і норм забезпечення карантину рослин на митній території Євразійського економічного союзу”, які   розміщено на офіційному сайті Держпродспоживслуби у розділі: міжнародне співробітництво-фітосанітарія-фітосанітарні вимоги країн.

Однією з вимог ЄАЕС, яка ускладнює експорт з України певних рослин та продуктів рослинного походження, є вимога щодо наявності вільних зон від конкретних організмів для певного об’єкта регулювання. Так, зокрема згідно з рішенням № 157 імпорт картоплі до країн ЄАЕС повинен здійснюватись відповідно до пунктів 22-24 розділу ІІІ та пункту 1 таблиці 2 Єдиних карантинних фітосанітарних вимог, які пред’являються до підкарантинної продукції та підкарантинних об’єктів на митному кордоні та на митній території Євразійського економічного союзу, а насіннєвої картоплі – відповідно до пунктів 18,19 та пунктів 13,14  таблиці 1 вказаних Єдиних карантинних фітосанітарних вимог. З огляду на вищезазначене, експорт картоплі до Республіки Білорусь повинен здійснюватись виключно із місць виробництва або виробничих ділянок, визначених відповідно до ст.31 Закону України “Про карантин рослин” та “Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки” затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.08.2012 № 487.

Експорт деревини до Туреччини необхідно здійснювати у відповідності до спеціальних вимог для імпорту рослин та рослинної продукції Положення Про карантин рослин Турецької Республіки, зокрема з виробничих ділянок вільних від вусачів ( Monochamus spp.), смолівок (Pissodes nemorensis, P. strobi, P. terminalis, P. Castaneus), заболонників (Scolytus morawitzi), та фітофторозів ( Phytophthora ramorum).

При намірі експортувати до Китаю зерно ячменю, сої, чи кукурудзи необхідно забезпечити виконання ряду фітосанітарних вимог зазначених в Протоколах фітосанітарних та інспекційних вимог, які були підписані між Генеральною адміністрацією  нагляду  за якістю, інспекції та карантину Китайської Народної Республіки та Міністерством аграрної політики та  продовольства України, які   розміщено на офіційному сайті Держпродспоживслуби у розділі: міжнародне співробітництво-фітосанітарія-фітосанітарні вимоги країн.

З  метою реалізації  вимог країни-імпорту щодо експорту об’єктів регулювання із зон, місць, і (або) ділянок виробництва, вільних від певного карантинного організму пропонуємо суб’єктам господарювання  здійснити процедуру  офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів відповідно до  “Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки” затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.08.2012 № 487.

Для офіційного встановлення статусу місця виробництва  або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, суб’єкт господарювання  подає Управлінню фітосанітарної безпеки Головного управління Держпрожспоживслужби  у Львівській області:

 • заяву про встановлення та/або підтримання офіційного статусу місця виробництва, виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів;
 • копію плану земельної ділянки, на якій планується офіційне встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів;
 • копію документа, який засвідчує право власності або користування (в т. ч. оренди) на земельну ділянку, на якій планується офіційне встановлення місця виробництва або виробничої ділянки;
 • документ, що підтверджує внесення плати за обстеження посівів с/г культур, плодових культур, розсадників, промислових садів, присадибних ділянок та лісосмуг відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів  України  від 28.12.2011 року № 1348 “Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності  харчових продуктів та   захисту споживачів, органами та установами,   що належать до сфери її управління “.  Розмір плати  становить 26,79 грн/га.

За результатами розгляду заяви та на підставі процедур перевірок, що здійснюються протягом 10 робочих днів у вегетаційний сезон відповідним  наказом присвоюється або поновлюється офіційний статус місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів.   У наказі про присвоєння або поновлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, з переліком заходів, що підлягають обов’язковому виконанню для підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, зазначаються:

 1. реєстраційний номер місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, які присвоєні відповідно до алгоритму присвоєння реєстраційного номера місцю виробництва або виробничій ділянці, вільних від регульованих шкідливих організмів;
 2. найменування (прізвище, ім’я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання), код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) власника (користувача) місця виробництва та/або виробничої ділянки;
 3. місцезнаходження та площа місця виробництва та/або виробничої ділянки;
 4. підстави щодо встановлення фітосанітарного стану місця виробництва або виробничої ділянки;
 5. результати фітосанітарної експертизи;
 6. перелік заходів, що підлягають обов’язковому виконанню особою для підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів.

 

Контактна інформація

Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області

вул. Д. Вітовського, 18, м. Львів, 79011, тел./факс : +38-032-261-36-90

web: www.lvivdpss.gov.ua, e-mail: , код ЄДРПОУ 40349068

Управління фітосанітарної безпеки

вул. Замарстинівська, 49, м. Львів, 79058, тел./факс : +38-032-252-02-08, 231-81-06

e-mail:

ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ПРО АФРИКАНСЬКУ ЧУМУ СВИНЕЙ В УКРАЇНІ

20.03.2018

На виконання протоколу № 1 від 22.02.2018 року засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Львівській ОДА з 12 по 16 березня 2018 року відбулися кущові  семінар-навчання по питаннях підвищення обізнаності  про африканську чуму свиней в Україні.

У семінар-навчанні взяли участь начальники та спеціалісти районних управлінь Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, начальники та ветеринарні спеціалісти районних лікарень ветеринарної медицини. Користувачі мисливських угідь, керівники та спеціалісти свиногосподарств, а також голови місцевого самоврядування.

Всього у семінарі взяло участь 511 чоловік. Лекцію також було прочитано і студентам IV курсу факультету ветеринарної медицини Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.

Лекції читав національний консультант ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) Ревнівцев Олександр Борисович.

Спеціалісти по напряму безпечності харчових продуктів взяли участь в семінарі на тему: «Застосування законодавства у сфері безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини»

15.03.2018

13 березня 2018 року  у приміщенні Львівської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини відбувся семінар на тему: «Застосування законодавства у сфері безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини».  У семінарі взяло участь 88 представників територіальних органів Держпродспоживслужби Закарпатської та Львівської областей. Відкрив захід начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області Євген Баркит, який ознайомив усіх присутніх з переліком питань, які були винесені на обговорення, розповів про переваги проведення такого семінару.

Детально закцентував увагу на ключові аспекти імплементації щодо вимог Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» 2042-19 (далі-Закон), який вступить в дію з 04 квітня 2018 року, заступник начальника управління – начальник відділу державної інспекції управління державного контролю Держпродспоживслужби України Юрій Перегінець.

В другій половині семінару учасники приймали активну участь в обговоренні нового Закону, ставили запитання, висвітлювали бачення ефективної роботи у сфері здійснення державного контролю та нагляду.

Причини та умови виникнення спалахів групових інфекційних захворювань за 2017 р.

14.03.2018

Впродовж 2017 року державний нагляд (контроль) у сфері санітарного законодавства Держпродспоживслужбою у Львівській області здійснювався в умовах встановлених законодавством мораторію на проведення планових заходів державного нагляду та певних обмежень проведення позапланових перевірок, що не могло не вплинути на санітарно-епідемічну ситуацію в області, яка протягом 2017 р. була нестабільною, що сприяло  виникненню спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань.

Так, спеціалістами Держпродспоживслужби у Львівській області відповідно до повноважень було взято участь у розслідуванні 8 спалахів (7 спалахів гострих кишкових інфекцій та 1 груповий випадок вірусного гепатиту «А»). Підчас спалахів постраждало 150 осіб, в тому числі 37 дітей (24,7%). За період діяльності новоствореної Держпродспоживслужби з кінця квітня 2016р. розслідувано 8 спалахів гострих кишкових інфекцій, де постраждало  123 особи, з них 30 дітей (24,4%).

Спалахи реєструвалися на 5 адміністративних територіях (м.Львів-4, Пустомитівський, Жовківський, Золочівський, Перемишлянський райони по 1 спалаху).

Етіологічна структура спалахів за два останні роки майже незмінна. Так, більшість спалахів гострої кишкової інфекції були викликані сальмонеллами – 53,8%  в 2017 р.та 65,2% в 2016 р.  Гострою кишковою інфекцією – 37,06 % в 2017 р. та 34,7 % в 2016 р. Гострі кишкові інфекції встановленої етіології становили 17,4%, проти 2,54% в минулому році. Відповідно, гострі кишкові інфекції не встановленої етіології – 19,5% проти 32,2%. Окрім цього, зареєстровано груповий випадок вірусного гепатиту «А», де постраждало 4 особи,  що складає 2,67% від всіх постраждалих.

По Україні в 2017 р. переважали спалахи вірусної етіології (ротавіруси, норавіруси). У Львівській області теж зареєстрований один  спалах ротавірусної інфекції в ДНЗ «Казковий світ» в селі Зимна Вода Пустомитівського району, де постраждало 9 дітей, що склало 6,2% від всієї єтіологічної структури захворювання в результаті спалахів.

Слід зазначити, що в 2017 р. лабораторна діагностика при встановленні діагнозів постраждалим в 4 випадках спалахів співпала з результатами лабораторних досліджень продуктів, сировини, змивів та раптових обстежень персоналу, що дало можливість встановити джерело збудника інфекції та підтвердити фактори передачі інфекції.

Виникнення спалахів гострих кишкових інфекцій пов»язано у більшості випадків з об»єктами, що мають важливе соціальне значення, зокрема закладами громадського харчування – 3 (кафе-бар «Немо» в с. Ясенів Золочівського району, ресторан «Панська Чарка» у м. Львові, готельно-ресторанній комплекс «Арго» у м. Львові); навчальними закладами – 2 (ДНЗ «Казковий світ» у с. Зимна Вода Пустомитівського району та ДНЗ «Львівське міжрегіональне вище професійне училище Залізничного транспорту» у м. Львові); базою відпочинку – 1 (ДП «Тренінговий центр Майдан» в с. Майдан Жовківського району ); закладами торгівл і  – 2 (ТзОВ ринок «Привокзальний» у м. Львові, магазин ПП «Надія» в с. Затемне Перемишлянського району).

В 2016р. спалахи були пов»язані із закладами громадського харчування в 5 випадках,   торгівлі в 1 випадку, закладами  оздоровлення для дорослих і дітей у 2 випадках.

З метою встановлення причин та умов виникнення спалахів спеціалістами Держпродспоживслужби у Львівській області проведено відповідні санітарно-епідеміологічні розслідування даних випадків.

Аналіз проведених розслідувань показав, що основними причинами, що сприяли виникненню спалахів, були грубі порушення санітарного законодавства, а саме: недостатній набір та площа виробничих приміщень, порушення потоковості виробничих процесів  приготування їжі, недотримання товарного сусідства при зберіганні харчових продуктів, технології приготування страв, температурного режиму при зберіганні сировини та готової продукції, дезінфекційного режиму, використання одного і того ж технологічного обладнання для сирої та готової продукції, відсутнє маркування розділового та прибирального інвентарю, допуск до роботи працівників без медичних оглядів, порушення правил особистої гігієни особами, які брали участь у приготуванні страв. Відсутність супровідних документів на частину продукції, використання для приготування страв продуктів невідомого походження, в тому числі споживання продуктів в закладах громадського  харчування виготовлених в домашніх умовах, переукомплектованість дитячого навчального закладу та інше .

Цілий ряд вищезгаданих причин, що сприяли виникненню спалахів підтверджуються і лабораторними дослідженнями, а саме: з 35 проб готової продукції у 18 встановлено бактеріологічне забруднення (51,4 %); з 22 зразків  дослідженої сировини в 10 виявлено відхилення, що склало 45,4%;  кількість позитивних змивів на патогенну і умовно-патогенну мікрофлору з обладнання, інвентарю, рук та санітарного одягу персоналу становила 17,5 %; з 43-х обстежених працівників закладів, у яких сталися спалахи  у  9  виявлені позитивні результати, що склало 20,9%; з 24 зразків  води, відібраних  на мікробіологічні показники, в 2  виявлено  віхилення, що склало 8,3 % .

Всі спалахи були локалізовані в межах одного інкубаційного періоду.            Передача збудників інфекції відбувалася харчовим шляхом в 6 випадках, що склало 75%, та контактно-побутовим шляхом -2 ( 25%).

У трьох випадках встановлено ймовірне джерело збудника інфекції – кухар та реалізатор-носії  (кафе-бар «Немо», ТзОВ ринок «Привокзальний» відповідно) та хворий на вірусний гепатит «А» (студент училища).

Ймовірними факторами передачі послужили курячі крильця (ДП «Тренінговий центр Майдан»), що не пройшли відповідної термічної обробки; риба «скумбрія», придбана на ринку «Привокзальний», оселедець копчений та солений,  придбані в магазині ПП «Надія»; кремові вироби домашнього приготування, принесені і спожиті в кафе-барі «Немо» постраждалими, ресторані «Панська Чарка», готельно-відпочинковому комплексі «Арго» та ряд інших страв, приготовлених з порушенням санітарно-гігієнічних вимог, в тому числі паштет печінковий з м»ясним фаршем.

У ході санітарно-епідеміологічних розслідувань спалахів спеціалістами Держпродспоживслужби у Львівській області вживались відповідні заходи реагування, а саме:  винесено 5 Розпоряджень про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів, складено 6 протоколів про накладання штрафів, вилучено з реалізації 41 кг. небезпечної готової продукції та сировини. Усім керівникам обєктів надано пропозиції та скеровано 6 приписів щодо усунення виявлених порушень, встановлено контроль за їх виконанням.

За ініціативи Держпродспоживслужби у Львівській області в ході розслідування спалахів проведено 4 засідання комісій ТЕБ та НС, 6 матеріалів  направлено до правоохоронних органів, по яких було відкрито 5 кримінальних проваджень.

Окрім цього, протягом 2017 р. розслідувано 7 випадків ботулізму в домашніх осередках з 8 постраждалими, в тому числі 4 дітей. Захворювання у 7 осіб повязані з вживанням м»ясної та рибної  консервної продукції, виготовленої в домашніх умовах та в 1 особи – вживанням копченої риби, придбаної в місцях стихійної торгівлі.  Захворіли 2  мешканців Сокальського району та по 1 мешканцю м.Львова, Жидачівського, Жовківського, Турківського, Буського, Перемишлянського районів.

Даний аналіз прошу взяти до уваги та використання в подальшій роботі.

12345...8910...38