Новини

До уваги агропромислових виробників

08.12.2017

На базі  ДУ «Львівська обласна фітосанітарна лабораторія» створено Відділ визначення  посівних  якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу, який отримав  свідоцтво про відповідність системи керування вимірюванням  № РЛ 128-17 видане 20 листопада 2017 року,  яке засвідчує, що відповідає вимогам ДСТУ  ISO 10012:2005 «Система керування вимірюванням.  Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання» та  забезпечує технічну  компетентність при проведенні вимірювань.

Визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу здійснюється на вимогу споживача  або суб’єкта господарювання. Під час аналізу зразків  визначається сукупність показників,що характеризують придатність насіння до сівби. Задля чого використовують  єдині методи  та лабораторно –технічні засоби, єдина термінологія і нормативна документація згідно ДСТУ 4138-2002 та іншого чинного законодавства України.

Фахівцями лабораторії  проводяться дослідження насіння та садивного матеріалу на відповідність вимогам ДСТУ 4138-2002 за такими показниками:

  • аналізування чистоти і відходу насіння;
  • аналізування схожості та енергії проростання;
  • -аналізування вологості насіння;
  • -аналізування маси 1000 насінин.

Розціки встановлено згідно постанови Кабінету Міністрів Україи від 28.12.2011 року №1348 “Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління” та наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 96 від 13.02.2013 року.

За результатами випробування на посівні якості насіння  та товарні якості садивного матеріалу видається протокол випробувань.

Контакти: ДУ « Львівська обласна фіто санітарна лабораторія»

                      м.Львів вул.. Д.Вітовського 18,

                      тел.:(032)-260-08-45

                      e-mail:lab.nasinnja.lviv@ukr.net

До відома суб’єктів насінництва та розсадництва, які планують займатися вирощуванням та реалізацією насіння та садивного матеріалу

08.12.2017

Відділ нагляду в насінництві та розсадництві Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області нагадує, що затверджено форми  заяв про включення юридичної/фізичної особи до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва та форми заяв про внесення змін до відомостей про юридичну/фізичну особу, які містить Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.06.2016 року «Про затвердження форм заяв, які подаються для включення заявника до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва та для внесення змін до відомостей, які містить такий реєстр».

Згідно Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» (Стаття 39. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин: пункт 1 «Майновими правами інтелектуальної власності на сорт рослин є право володільця патенту на використання сорту та виключне право на дозвіл чи заборону використання сорту іншими особами») суб’єкти насінництва та розсадництва укладають ліцензійну угоду з власником сорту, в якій передбачається обсяг прав, що передаються: право на виробництво або відтворення (розмноження),  доведення до кондиції з метою розмноження, пропонування до продажу і/або продаж, продаж або інший комерційний обіг, зберігання для будь-якої із зазначених цілей тощо.

Згідно Закону України «Про насіння і садивний матеріал»  стаття 15  Введення в обіг насіння і садивного матеріалу: «Насіння і садивний матеріал вводяться в обіг після їх сертифікації. Сертифікати на насіння або сертифікати на садивний матеріал можуть бути видані, якщо:

-насіння та/або садивний матеріал належить до сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин України;

-насіння за сортовими або посівними якостями відповідає вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва;

-садивний матеріал за сортовими або товарними якостями відповідає вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва».

Стаття 17 Визначення сортових і посівних якостей насіння і садивного матеріалу: «Визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу здійснюється шляхом інспектування, ділянкового та лабораторного сортового контролю на відповідність сорту морфологічним ознакам, визначеним при його реєстрації.

Кожна партія насіння і садивного матеріалу для реалізації повинна супроводжуватися сертифікатами: насіння – сертифікатом, що засвідчує його сортові якості, та сертифікатом, що засвідчує його посівні якості; садивний матеріал – сертифікатом, що засвідчує його сортові якості, та сертифікатом, що засвідчує його товарні якості.

За результатами визначення сортових якостей аудитор з сертифікації (агроном-інспектор) видає акт польового оцінювання, який є підставою для видачі сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння та/або садивного матеріалу.

Визначення посівних якостей насіння та/або садивного матеріалу шляхом аналізування проб, відібраних від партій насіння та/або садивного матеріалу, здійснюється лабораторіями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

Визначення посівних якостей насіння або товарних якостей садивного матеріалу здійснюється органом з оцінки відповідності шляхом аналізу проб, відібраних від партій насіння та/або садивного матеріалу аудиторами з сертифікації (агрономами-інспекторами).

Якщо за результатами аналізу проб насіння та/або садивний матеріал відповідають вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва, на таке насіння та/або садивний матеріал видаються сертифікати, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу».

Згідно Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал: пункт 13 «Роботу з визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу (польове оцінювання) категорій добазового і базового насіння та категорій вихідного і базового садивного матеріалу виконує виключно аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який є посадовою особою органу із сертифікації або його підрозділу».

Пункт  14  «До польового оцінювання насіннєвих посівів або маточних насаджень багаторічних рослин можуть залучатися у разі потреби селекціонери або представники володільця патенту та/або власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту» .

Пункт  18 «На підставі акта польового оцінювання орган із сертифікації або його підрозділ, до якого заявником подано заявку на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу, оформляє сертифікат, що засвідчує сортові якості насіння або садивного матеріалу, згідно з встановленою формою, видає його заявнику не пізніше десяти робочих днів після попередньої оплати за його видачу та вносить відповідні дані до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал».

Пункт 26 «Якщо за результатами аналізу проб насіння або садивний матеріал відповідають вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва, органом з оцінки відповідності видаються сертифікати, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, згідно з встановленою формою та вносяться відповідні дані до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, видається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання протоколу випробування».

Працівники відділу нагляду в насінництві та розсадництві  Управління  фітосанітарної  безпеки Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області сподіваються на розуміння та дотримання нормативно-законодавчої бази суб’єктами насінництва та розсадництва і розуміння того, що до обов’язків суб’єктів насінництва та розсадництва, крім іншого, відносяться обов’язки щодо ведення насінницької документації по кожному сорту рослин з дотриманням умов терміну її зберігання підприємством, який повинен складати не менше, ніж три роки, а також щодо відшкодування матеріальних збитків споживачу у разі реалізації йому некондиційного насіння.

Епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ за 48-й тиждень 2017року у Львівській області

06.12.2017

За підсумками моніторингу, проведеного ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України», впродовж 48 тижня (27.11-03.12) спостерігається  тенденція  збільшення кількості  захворілих  на грип та гострі респіраторні  інфекції . За вказаний період у Львівській області захворіло на грип та ГРІ 10 828 осіб, що на 677 випадків більше у порівнянні з минулим тижнем. Інтенсивний показник захворюваності становить 428,7 при епідемічному порозі 820,98. Питома вага захворілих дітей до 17 років складає 61,7% ( абс. число 6 686 осіб).

У м. Львові за цей же період захворіло 4 149  осіб, інтенсивний показник –  537,8 при епідпорозі 604,79. Питома вага захворілих дітей до 17 років складає 56,1%. Зареєстровано перевищення епідемічного порогу у віковій групі 15-17 років на 3,1%.

Протягом 48 тижня було госпіталізовано в інфекційні стаціонари області з діагнозом   ГРІ  – 179 осіб (1,6%), у тому числі – 141 дитина віком до 17 років.

Вірусологічною лабораторією  ДУ  «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР)  з початку епідемічного сезону обстежено 33  хворих  із підозрою  на грип  та ГРІ, позитивних результатів на грип не зареєстровано. Серед збудників ГРВІ виявлено в 2 осіб  – РНК риновірусу та в 1 особи – РНК парагрипу ІІ типу.

В Україні пройшли перереєстрацію вакцини проти грипу: “Інфлувак” (виробник – Нідерланди), “Інфлуензе Ваксин” (Китай), “Джісі ФЛЮ” (Корея) і “Ваксігрип” (Франція). Станом на 01.12.2017р. у Львівській області отримали щеплення проти грипу 3 026 осіб, в т.ч. з групи ризику 2 769 осіб.

Про спалахи харчових отруєнь, отруєнь грибами, випадків ботулізму у Львівській області станом на 01.12.17 р.

06.12.2017

Станом на 01.12.17 р. по Львівській області зареєстровано 7 спалахів гострої кишкової інфекції з 143 постраждалими, в тому числі 33 дитини та 1 випадок захворюваності на вірусний гепатит «А» з 3-ма постраждалими. Всі випадки ГКІ повязані з недотриманням санітарно-гігієнічних вимог на обєктах громадського харчування, торгівлі та дитячих організованих коллективах.

У звязку з тим, що 2017 рік видався грибним, що спонукало населення до їх масового збирання, а в подальшому до не завжди правильного приготування зареєстровано отруєння в 23 домашніх осередках з 37 постраждалими, в тому числі 4 дітей. Померло в результаті отруєння 4 дорослих осіб. Найбільше випадків отруєння реєструвалось серед мешканців м. Львова – в 9 домашніх осередках; Пустомитівського району – в 4 домашніх осередках;  Буського, Миколаївського, Радехівського  районах – по 2 осередки;   Камянка-Бузького, Жидакчівського, Самбірського,  Городоцького районів – по 1 осередку. Постраждалі вживали як їстивні так і умовно їстивні гриби ( парасольки, опеньки, гливи, сироїжки).

Окрім того, зареєстровано 6 випадків ботулізму з 7-ма постраждалими. Захворівші вживали консерви мясні та оселедець підсолений копчений.

У всіх випадках  Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ ДПСС у ЛО проведено оперативне розслідування та вжито комплекс заходів  по локалізації випадків захворювання.

Про захворювання на вірусний гепатит А студентів ДНЗ «Львівське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту» у м. Львові

04.12.2017

Згідно повідомлення Львівського відокремленого підрозділу ДУ «Лабораторний центр на залізничному транспорті МОЗ України» станом на 04.11.17р. на стаціонарному лікуванні знаходиться 4-о студентів: 3-є в інфекційному відділенні Сколівської ЦРЛ Львівської обл. та 1 студент в інфекційному відділенні Воловецької ЦРЛ Закарпатської обл.  Діагноз « Вірусний гепатит А».

Стан захворілих середнього ступеню важкості. Хворим надається кваліфікована медична допомога.

Фахівцями Льівського міського Управління Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області разом із фахівцями ЛВПДУ «Лабораторний центр на залізничному транспорті МОЗ України» проводиться епідрозслідування та санітарно-епідеміологічне обстеження навчального закладу.

На даний час проведено лабораторне обстеження 18 контактних осіб.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

12345...8910...32